Воплескі даланёю

pen-centre.by · Алесь Разанаў - Воплескі даланёю

Воплескі даланёю
адною:
лунае
кляновы ліст над зямлёй.